Támogatóink

Jelentkezés feltételei

Versenyző lehet minden olyan gépkocsivezető, aki a jogosítványában érvényes C és E

kategóriával rendelkezik. Minden gépkocsivezető saját felelősségére versenyez.

Az alkoholmentes állapotot szondával ellenőrizzük.

 

A versenyen induló járművek előírásai

A versenyen induló gépeknek alapvetően az alábbiaknak kell megfelelniük:

- a forgalmi engedélyben szereplő adatok egyezzenek meg a gépkocsi adataival

- feleljenek meg a biztonságos versenyzés feltételeinek

- műszaki állapotuk feleljen meg a versenyen várható igénybevételnek

- rendelkezzenek kötelező felelősségbiztosítással

- feleljenek meg a hatályos közlekedési, környezetvédelmi jogszabályok előírásainak

- a versenyen csak belföldi illetve nemzetközi fuvarozásban résztvevő gépkocsik

indulhatnak.

- biztonsági öv használata kötelező.

 

Nevezések elfogadása

A nevezéseket a rendezők által kibocsátott nevezési lapon kell írásban leadni.

 

 

Értékelés

A nevezési lapok alapján, pontrendszerben kerül elbírálásra.

Támogatóink